Teknikworkshop i Linköping – Förbättra företagens mätetalshantering

Workshopen ska ge förutsättningar att förbättra företagens mätetalshantering kopplat till strategi och kraven på hållbarhet.

Workshopen ska ge förutsättningar att förbättra företagens mätetalshantering kopplat till strategi och kraven på hållbarhet. Är mätetalssystemet tillräckligt starkt kopplat till företagets strategi? Mäts rätt saker? Är målen rimliga? Förstås och används mätetalen på rätt sätt? Finns det för många eller för få mätetal? Ni kommer bli uppmanade att ta med egna exempel på nyckeltal och i aktuella fall även årsredovisningen till denna workshop.

Inledningsvis kommer forskarna presentera resultat och lärdomar från projektet Sustainable and Resource
Efficient Business Performance Management Systems (SuRE BPMS) som samlat in data och erfarenheter från sju medelstora och stora företag och deras mätetalssystem och daglig styrning. Vi kommer sedan tillsammans diskutera hur ni kan utveckla era mätetalssystem. Forskarna kommer med exempel från bl.a. Produktionslyftet och Stratego att visa kopplingen mellan företags operationella Lean-mätetal och finansiella nyckeltal samt hur man kan vidareutveckla mätetalssystemen kopplat till strategi och hållbarhetskrav.

Talare

Dela