Teknikworkshop ATIT – ONLINE

Teknikworkshop ATIT – ONLINE

ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin Hur kan du öka värdet i dina affärer? Det handlar inte längre bara om att sälja den billigast, bästa eller snabbaste produkten – det handlar om att på bästa sätt stödja kundens värdeskapande.

Vad är det egentligen som kunden köper? Är det en lastbil som efterfrågas eller är det möjligheten till transport? Är den en reservdel eller en väl fungerande maskin som kunden vill ha? Genom att ta reda på vad kunden egentligen söker efter kan företag utveckla sina erbjudanden och bidra till ökat värde för kunden och för kundens kund.

En ökad förändringskraft i industrin driven av samhällsutmaningar, teknikutveckling och förändrade konsumentbeteenden ställer många företag inför ett stort omvandlingstryck för att kunna behålla sin konkurrenskraft och skapa en hållbar tillväxt. Det handlar inte bara om att vara effektiv på kort sikt utan även om att vara innovativ och förnya sin verksamhet, sitt kunderbjudande och sin affärsmodell på lång sikt.

Hur kan tjänstelogik och tjänster bidra till tillväxt? Kan tjänster vara ett sätt att utveckla din verksamhet? Vilken roll kan tjänstefiering ha i företagets strategi? Det finns en stor möjlighet för små och medelstora företag att skapa nya intäkter med en tjänstelogik. I projektet Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin får företag hjälp med just detta.

Genom ATIT-modellen kan företag se nya möjligheter med ett ökat tjänstefokus och implementera dem i verkligheten.

Företag som deltar i projektet får stöd i sin tjänstefieringsprocess genom arbete med modellen. För att kunna leverera framgångsrika tjänster krävs en genuin förståelse för både kund och kundens kund och deras värdeskapande. I projektet läggs stort fokus på arbetet att förstå kunder på ett nytt sätt och dialog med kunder är därför en viktig del i arbetet.

Anmäl dig

Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan. Anmäl dig senast den 13 november.

https://app.bwz.se/ri/b/v?event=803&ucrc=DCF3600E64

Dela