Teknikforum Smartare möten

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten skall planeras.Syftet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

Målet med workshoppen är att få inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation. Reflektera gärna i förväg kring de möten ni har på ert företag och hinder och möjligheter för effektivare kommunikation.Workshoppen genomförs i samarbete mellan IUC Norrbotten och Swerea IVF.

Talare

Dela