Ta din idé till funktionell detalj!

Ta din idé till funktionell detalj!

Välkommen till Kalmar för att utvärdera möjligheterna med additiv tillverkning i metall.

IUC Kalmar län bjuder tillsammans Produktion2030 in till en Workshop för små och medelstora företag som vill utvärdera möjligheterna med additiv tillverkning i metall. Arrangemanget bygger på resultat från Produktion2030s projekt Optipam och syftet är att deltagarna ska arbeta igenom hela processen från idé och design till produktion av detaljer i metall.

Deltagarna får under dagen utveckla sina egna case och ta hjälp av specialister från universitet, institut och företag. Innehållet för dagen anpassas till deltagarna. Som förberedelser till workshoppen skickas en enkät ut till alla anmälda. Det finns också möjlighet att vid behov ställa frågor till specialisterna i förväg.

Områden som kommer att beröras är: 1. Allmän introduktion till additiv tillverkning i metall 2. Idéutveckling 3. Design för additiv tillverkning 4. Kvalitetsfrågor för additiv tillverkning 5. Produktion av funktionella detaljer med additiv tillverkning 6. Diskussion; när är additiv tillverkning den bästa metoden?

Tid: Tisdag den 14 mars · 10:00-16:00
Plats: Brofästet Hotell & Konferens · Gröndalsvägen 19B · Kalmar
Lokal: Deltagarna meddelas i anslutning till workshoppen
Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika, men antalet platser är begränsat.

Anmäl dig

Anmäl dig till Stefan Karlsson på IUC Kalmar län: stefan.karlsson@iuc-kalmar.se

Dela