Sweden Innovation Days

Sweden Innovation Days

Den 17 till 19 november arrangeras Sweden Innovation Days. Syftet med dagarna är att bygga relationer mellan olika aktörer runt om i världen och att skapa fler spännande innovationssamarbeten inom AI-området.

Sweden Innovation Days är en satsning som ska sätta Sverige på kartan som innovationsland. Under tre dagar arrangeras workshops, föreläsningar och matchmaking där svenska startups och storbolag får möjlighet att träffa nya samarbetspartners från 10 olika länder, bland andra Tyskland, USA och Japan.

Dagarna arrangeras av Vinnova tillsammans med AI Innovation of Sweden, Ignite Sweden, Swedish Incubators och Science Parks (SISP) och Energimyndigheten. Målsättningen är att utveckla nya former för samarbeten, initiera nya innovationssamarbeten samt attrahera talanger till Sverige.

Dela