Svenskt Monteringsforum – Effektiv montering – människa och ny teknik i samverkan

Svenskt Monteringsforum – Effektiv montering – människa och ny teknik i samverkan

Årets konferens, med inspiration från spelbranschen, belyser automationsfrågor och Montör 4.0. Svenska Monteringspriset med presentation av det vinnande arbetet. Välkommen!

Tjugofyra gånger tidigare (!) har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap om utveckling och nyheter inom området. Årets monteringskonferens är unik som konferens i Sverige inom produktionsområdet.
Svensk industri präglas idag av ett väldigt högt förändringstryck. Även om förbättrings- och utvecklingsarbete under lång tid varit i fokus i svenska industriföretag, har det aldrig gått så fort som idag. En utmaning jämfört med tidigare är den mängd ny teknik som finns och de möjligheter den medför. Detta gör det svårt, inte bara att hänga med, utan också att veta vad man ska satsa på i monteringen. Därför kommer årets konferens bland annat belysa automationsfrågor och den ständigt aktuella frågan om kollaborativa robotar, men också hur operatörens roll påverkas i en mer komplex miljö. Årets föredrag är i vanlig ordning en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat. Utanför konferenslokalen finns vår traditionella minimässa där några företag visar upp produkter och tjänster med koppling till montering. Dagen avslutas med mingel där det finns möjlighet att prata med talare och kollegor inom branschen.
Glimtar ur programmet
• Inspiration från spelindustrin förändrade förutsättningarna för produktionen
• Collaborativa robotar – Vad gjorde vi igår? Vart står vi idag? Vad händer imorgon?
• Streetsmart automation – utifrån våra förutsättningar
• Operatörens roll i komplex montering – ”montör 4.0”
• Svenska Monteringspriset delas ut och det vinnande arbetet presenteras.

Detaljerat program skickas ut och publiceras på vår hemsida i slutet av januari.

Anmäl dig

Anmälningslänk

Dela