Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

De finska och svenska innovationsmyndigheterna Business Finland och Vinnova arrangerar ett gemensamt matchmaking-event tisdagen den 5 februari i Kista utanför Stockholm.

Eventet riktar sig till representanter från små och stora företag, universitet och forskningsinstitut, som vill delta i europeiska samarbetsprojekt med svenska och finska parter. Tidigare event av denna typ i Stockholm och Helsingfors har resulterat i flera framgångsrika industridrivna europeiska projekt med deltagare från Sverige och Finland.
Syftet med eventet är att identifiera potentiella europeiska projektförslag med finländskt och svenskt deltagande. Områden som kan vara aktuella för projektförslag är exempelvis informations- och kommunikationsteknik (IKT), digitalisering av industrin, digital säkerhet, artificiell intelligens, elektroniksystem, Internet of Things, digital hälsa, smarta städer, programvaruintensiva system, inbyggda system, smart mobilitet, fotonik eller 5G.
Projektförslagen kan vara riktade mot Eureka-klustren ITEA 3, Celtic-Plus och Euripides2, SME-programmet Eurostars, EU-programmen ECSEL JU, Horisont 2020 eller andra internationella forsknings- och innovationsprogram. Under denna dag kommer du att få mer information om finansiering inom ovan nämnda program och det kommer också att finnas möjlighet att pitcha projektidéer. Dessutom kommer det att finnas gott om tid för att diskutera projektförslag och börja bygga projektkonsortier.

Preliminär agenda

10.15 Registrering och kaffe
10.30 Välkomnande och information från Business Finland and Vinnova
11.00 Pitchning av projektidéer
12.30 Lunch
13.15 Tid för diskussion
15.00 Presentation av projektidéer och utfallet av diskussionerna i plenum
15.30 Avslut (Vinnova och Business Finland stannar till 16 för ytterligare frågor

Dela