Standardisering för digitaliserad industri: Användningsfall för svenskt värdeskapande

Standardisering för digitaliserad industri: Användningsfall för svenskt värdeskapande

Välkommen till en konferens med framåtblick om standardiseringens nytta för svenska företag. Konferensen genomförs hos SIS (Svenska institutet för standarder) i centrala Stockholm.

Speciellt inbjuden för dagen är ledaren för ISO:s standardisering inom smart industri, Patrick Lamboley, Schneider Electrics.

Dessutom får vi ta del av industriella användningsfall kopplat till digitala tvillingar, en presentation av ”Teknik är Silver, Standard är guld” (The golden standard), diskutera metodstöd för nyttiggörande av standarder i svensk industri och planer för att gå vidare med metoden och forumet för standardisering.

Konferensen genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SIS), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region med stöd från Vinnova.

Anmäl dig

För mer information och anmälan

Dela