Standarder för ökad interoperabilitet i produktion över livscykeln

Standarder för ökad interoperabilitet i produktion över livscykeln

Välkommen till en workshop med fokus på standardisering i produktion och dess livscykel. Syftet är att ge exempel på standarder och insatser för standardisering som kan ge stort värde för svensk tillverkande industri.

På workshoppen får vi lyssna till en av de globala ledarna för arbetet med standardisering för interoperabilitet mellan olika informationssystem och styrsystem. Dennis Brandl, är Chief Consultant på BR&L Consulting, Inc (USA) som ger stöd till företag att använda IT-lösningar i produktion. Dennis Brandl medlem i ISA95 Enterprise/Control System Integration och medverkar i standardiseringsgruppen JWG21 ”Smart Manufacturing Reference Models” som tar fram beskrivning av hur olika standarder inom ISO och IEC hör samman.

Eurostep har varit engagerade i utveckling och tillämpning av standarder sedan bolaget startade 1994. Dr Jonas Rosén, Technical Fellow, Eurostep, beskriver några av de viktigaste standarderna för industrin när det gäller den digitala tråden och digitala tvillingar. Detta inkluderar ISO 10303 (STEP och PLCS), ISO 15926, IFC, CFIHOS, DEXPI, etc. I vilket sammanhang används vad?  Exempel på tillämpning av berörda standarder kommer presenteras i form av pågående forskningsprojekt och industriprojekt som använder samma digitala plattform.

 

Ny skrift om standarders roll

Vi får också ta del av en skrift ”Teknik är silver, standarder är guld” som publiceras inom ramen för Vinnovaprojektet, 4S – Strategies and Standards for Smart Swedish Industry. Skriften ger en översikt av standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras.

Avslutningsvis presenteras resultat från första året med Forum standardisering för digitaliserad industri, planerna framåt för forumet med information om vilket värde ett medlemskap ger för deltagande organisationer.

 

Arrangör

Workshoppen av projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet och Automation Region med stöd från Vinnova.

Dela