SPS2020 – Swedish Production Symposium

SPS2020 – Swedish Production Symposium

Välkommen till SPS2020 i Jönköping!

SPS, the Swedish Production Symposium,  arrangeras för nionde gången, nu i Jönköping 21-24 april 2020 . Värd för konferensen är Jönköping University, och konferensen ordnas som ett samarrangemang mellan akademierna inom produktion och produktutveckling, Svenska Produktionsakademien och PDA Sweden.

Temat för konferensen är kunskapsintensiv produktframtagning i samarbete för hållbar framtida konkurrenskraft.

Slutdatum för att sända in ”abstract” är 15 sept 2019. Mer info på www.sps2020.se.

Anmäl dig

Anmälan och ”Call för papers” på sps2020.se.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile