Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier

Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier

Företag i tillväxtekonomier som Kina,Turkiet och Brasilien har innovationsförmågor i världsklass, och utmanar etablerade företag. De nya innovation konkurrenterna är också långt snabbare på att utveckla produkter och tjänster. Vilka implikationer har det för svenskbaserade företags konkurrensförmåga? Vilka strategiska satsningar och samarbeten är möjliga?

– Utmaningar och lärdomar för svensk industri

Flera företag i tillväxtekonomier som Kina,Turkiet och Brasilien har på kort tid byggt upp innovationsförmågor i världsklass, och de utmanar starkt etablerade företag på olika marknader.

De nya konkurrenterna är inte bara innovativa utan också långt snabbare på att utveckla nya produkter och tjänster. Huvudfrågan för seminariet är vilka implikationer detta har för svenskbaserade företags konkurrensförmåga. Vilka är utmaningarna och lärdomarna? Vilka strategiska satsningar men även samarbeten är möjliga?

Vid seminariet ger företag, forskare och organisationer sin syn på hur industriföretag utmaningarna kan hanteras, och utmynnar i en diskussion om vad företag och organisationer kan göra för att vidareutveckla industrins innovationsförmåga och konkurrenskraft i Sverige.

Seminariet arrangeras av Vinnova i samarbete med forskare vid HiG och LiU samt företrädare för Volvo CE, Atlas Copco, Saab och Alfa Laval.

Konferensen är kostnadsfri, men deltagarantalet är begränsat. Program och anmälan, se länk i högermarginal.

Välkommen!

Talare

Anmäl dig

Anmäl dig här

Dela