Smartare möten

Smartare möten

MEET-modellen kommer från Produktion2030s projekt MEET och bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten ska planeras.

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten skall planeras.

Syftet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

Målet med workshoppen är att få inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation. Reflektera gärna i förväg kring de möten ni har på ert företag och hinder och möjligheter för effektivare kommunikation.

Workshoppen genomförs i samarbete mellan IUC Norrbotten och Swerea IVF.

Anmäl dig

Skicka din anmälan till Gabriella på IUC Norrbotten!

Dela