Smart Maintenance – Hur kan vi möjliggöra digitalisering av tillverkningsindustrin?

Smart Maintenance – Hur kan vi möjliggöra digitalisering av tillverkningsindustrin?

Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter? Dagen ger dig kunskap om vad som krävs för att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett säkrare underhåll.

Teknikutveckling och digitalisering erbjuder nya möjligheter för tillverkningsindustrin; tillgång till billiga sensorer och molntjänster skapar förutsättningar att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger dig information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Men för att ligga i framkant behöver företagen samla in olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och logiskt berätta vilken lösning som är mest lönsam. Hur kan ni förutsäga stillestånd och effektivisera processer?

Forskare från Chalmers kommer att berätta om SMASh-projektet, ett projekt inom Produktion2030. Idén med projektet är att utveckla verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan olika industrier och företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av smart maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Du får också möjlighet att tillsammans med forskare och kollegor från andra företag workshoppa kring hur digitalisering och smart maintenance kan bidra till att lösa ditt företags utmaningar inom underhåll.

Vi välkomnar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta av dagen.

Program

13:00

Inledning och presen­tation av deltagare, Produktion2030 och agendan.

13:15

Hur kan du förutsäga stillestånd och effek­ti­visera processer kring underhåll? Här får du chansen att lära dig mer om digita­li­se­ringen möjligheter.

14:00

Respektive företags behov av ökad effek­ti­vitet och digita­li­sering avseende underhåll.

14:30

Paus

14:45

Diskussion/​workshop kring behov och utmaningar avseende imple­men­tering av digital teknik i produktion och underhåll.

16:00

Dagen avslutas

Projekt

Anmäl dig

Har du frågor om workshopen eller om vad som krävs för att delta i webinariet?
Kontakta anna.cato.moe@gtc.com, 0708 – 58 19 36

Anmäl dig på hemsidan!

Dela