Smart industri-dagarna 2021

Smart industri-dagarna 2021

Välkommen till Smart industri-dagarna 2021. Den 10 – 11 februari bjuder Tillväxtverket och Vinnova in till en digital konferens om industrins omställning och innovation för hållbarhet.

Det är en omvälvande tid för Sveriges näringsliv och regioner. Det är viktigare än någonsin att fokusera på att stärka företagens förmåga till omställning. För att företagen ska lyckas med sin omställning behöver många företag stöd från de aktörer som finns nära som regioner, innovationsmiljöer, kommuner, Industriella utvecklingscentra (IUC), RISE med flera.

Hur kan vi arbeta med industriell utveckling och innovation, nu och på lång sikt?
Hur kan vi tillsammans skapa gynnsamma förutsättningar för en hållbar industri, digital omställning och en ännu smartare industri, nu och i framtiden?
På programmet står ny kunskap och inspiration kring industrins omställning, utveckling och innovation för hållbarhet. Du får ta del av generaldirektörerna Gunilla Nordlöf och Darja Isakssons syn på industrins långsiktiga kompetensförsörjning för hållbar omställning, intressant statistik och goda exempel på företag som ställt om sin produktion. Och mycket mer! Smart industri-dagarna avslutas med att IVA utser årets vinnare i företagstävlingen Smart industri.

Tillväxtverket arrangerar Smart industri-dagarna för fjärde gången, som en del i genomförandet av uppdragen inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Vinnova medverkar som gästarrangör för Smart industri-dagarna 2021.

Varmt välkommen!
Tillväxtverket och Vinnova

Dela