SIG-PM och PDA: Digital Produktutveckling och Simulering

SIG-PM och PDA: Digital Produktutveckling och Simulering

Välkommen till ett SIG-PM-seminarium med fokus på produktutveckling och simulering där Tetra Pak är värd.

Välkommen till ett SIG-PM-seminarium med fokus på produktutveckling och simulering med Tetra Pak som värd!

Om seminariet

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. I nära samarbete med kunder och leverantörer tillhandahåller man säkra, innovativa och miljöriktiga produkter som varje dag når ut till flera hundra miljoner människor i mer än 160 länder. Tetra Pak har över 24 000 anställda i hela världen och lägger stor vikt vid ett ansvarsfullt ledarskap och hållbara företagsstrategier.

Tetra Pak är specialister på kompletta lösningar för att processa, förpacka och distribuera livsmedelsprodukter. Lösningarna är specifikt framtagna för att hushålla med resurser i så hög grad som möjligt. Mejeriprodukter, drycker, glass, ost, livsmedel, grönsaker och djurfoder är exempel på produkter som kan beredas eller förpackas vid deras process- och förpackningslinjer. Tetra Pak fokuserar på att hålla nere all förbrukning av råmaterial och energi till ett minimum under både tillverkningsprocessen och distributionen. Processlösningarna är dessutom utformade för att behandla produkterna varsamt.

I detta seminarium berättar Tetra Pak om sitt arbete med simuleringsdriven produktutveckling via 4 föredrag, samt en rundvandring.

Utöver detta så ramas Tetra Pak’s verksamhet in av en presentation om GKN Aerospace och Scanias utmaningar inom området, samt en rapport kring produktutvecklingsutmaningar för 2040 presenteras.

Välkommen till ett seminarie i SIG-PM’s regi!

AGENDA

Mer information: Tobias Larsson, tlr@bth.se, +46 (0)455 38 55 25

Ett samarrangemang mellan SIG-PM, Product Development Academy samt samverkande akademi.

Talare

Anmäl dig

Registrering: https://bit.ly/2uGkxCV

Mer information: Tobias Larsson, tlr@bth.se, +46 (0)455 38 55 25

Kostnad: Fritt för SIG-PM/PDA medlemmar (bli medlem här https://www.sigpm.se/om-sigpm/), övriga 200 kr (vilket är vad medlemskap kostar).

Dela