Senaste nytt om regelverket i Horisont Europa

Senaste nytt om regelverket i Horisont Europa

Regelverket i Horisont Europa bygger vidare på Horisont 2020 men några saker skiljer sig. Under denna timme kan du ställa frågor till de nationella kontaktpersonerna (NCP) för legala och finansiella frågor. Vi bjuder in till dialog och diskussion om Horisont Europa. Vad har fungerat bra, vad kan förbättras och vad behöver kommuniceras till EU-kommissionen?

Agenda

09.00 – 09.10 Resumé av EU-kommissionens arbete med Horisont Europa från Vinnovas NCP:er
09.10 – 10.00 Tid för frågor från deltagarna
Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska. Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Vi utgår ifrån att du har en viss förkunskap om EU:s ramprogram.

Dela