Senaste nytt om regelverket i Horisont Europa

Senaste nytt om regelverket i Horisont Europa

EU-kommissionen kommer löpande med uppdaterad information kring legala och finansiella frågor gällande Horisont Europa. Vi vill gärna belysa några av dessa nyheter och diskutera med dig. Varmt välkommen att delta på vårt diskussionsmöte den 25 april

Under det här mötet kommer vi att ge er en kort uppdatering om aktuella ämnen och sedan öppna upp för dialog.

Notera att den största delen mötestiden kommer vikas åt dina frågor och funderingar.

Agenda 25 april

13:00 – 13:15 Information från Vinnovas Nationella Kontakpersoner
13:15 – 14:00 Tid för dina frågor och dialog

Vi utgår ifrån att du har en viss förkunskap om EU:s ramprogram.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska. Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Dela