Seminarieserie om digitaliserad metall

Seminarieserie om digitaliserad metall

Tre workshops, om att utveckla metallkomponenter med sensorsystem, spårbar identitet, artificiell intelligens och digitala tvillingar.

Digitalisering av metall är ett nytt innovationsområde som skapar nya tillväxtmöjligheter. Detta nya teknologiområde ger möjligheter till helt nya funktioner och därmed till nya affärsmöjligheter. För att inspirera och sprida kunskap välkomnar vi produktägare, tjänsteleverantörer, komponenttillverkare och forskare för att informera om detta nya innovations- och forskningsfält. Under seminarietillfällena kommer bland annat Husqvarna och SKF berätta om sina engagemang i detta innovationsområde.

Seminarieserien är en del av ett Vinnova-finansierat projekt där forskarvärlden och industrin samverkar för att sprida kunskap, forma framtidens forskningsfält och för att kommersialisera den nya teknologin.

Seminarietillfällen:

19 september, Huskvarna, Husqvarna
3 oktober, Katrineholm, SKF Mekan
24 oktober, Göteborg: Viktoriainstitutet Lindholmen Science Park

Kontakt:

Raul Carlsson, Swerea SWECAST: raul.carlsson@swerea.se

Dela