SCIENCE WEEK 2021

SCIENCE WEEK 2021

Science Week är ett forum som driver omställningen till en hållbar värld genom att skapa delaktighet, diskussion och opinion kring vår tids viktigaste frågor. 2021 tar vi klivet till ett digitalt format och sänder seminarier, panelsamtal och workshops mellan 3-5 februari, live på webbplatsen och via en kanal på di.se

Science Week är ett årligt samhällsforum och ett megaevent för att skapa delaktighet för en hållbar värld. Vi visar en mängd olika hållbara initiativ, bygger nätverk och ger inspiration för att skapa stolthet och framtidstro.

Det är ett framtidsinriktat forum som bidrar till ett hållbarare samhälle och visar framtidens hållbara produktion. Konkret innebär det cirka 80 programpunkter, workshops och seminarier om stadsutveckling, hållbar produktion, kompentensutveckling, digitalisering och entreprenörskap.

Hur Science Week startade

Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. Södertälje Science Park är huvudarrangör av Science Week tillsammans med parterna Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Därtill är ett tretiotal andra företag och organisationer medarrangörer. Sedan
starten har Science Week för varje år ökat i antalet deltagare, programpunkter och uppmärksamhet. I år 2021 kommer Science Week att sändas helt digitalt på scienceweek.se och på en kanal på di.se.

Syftet med Science Week

Syftet med Science Week är att skapa intresse för forskning, utveckling, innovation och högre utbildning och visa en mångfald av aktiviteter från många olika aktörer som visar såväl bredd som spets. Det handlar om innovationer, digitalisering, produktion, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Forskare, entreprenörer, studenter, elever, företag och anställda möts för att inspireras och prata om framtiden. Vi vill visa upp och skapa samverkan kring Kunskapsstaden Södertälje och hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara samhälle.

Inspiration för gymnasieelever

Gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och ekonomi är inbjudna att delta i Science Weeks alla programpunkter. Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

Dela