SCENARIObaserad planering – Inspiration från Scania

SCENARIObaserad planering – Inspiration från Scania

Den 16 december anordnar produktionsklustret Production Management, tillsammans med Scania ett öppet engelskspråkigt seminarium om så kallad "scenariobaserad planering". Seminariet är ett utmärkt tillfälle att utifrån ett praktiskt exempel få mer kunskap om vad scenariobaserad planering är. Seminariet erbjuder även ett tillfälle att dela erfarenheter och diskutera med varandra.

Scania använder sig idag av ett scenariobaserat tillvägagångssätt i både produktutveckling, produktionsteknik och kompetensutveckling. Under ca två timmar kommer Patrik Kempe och Mikael Bolte att visa hur ett scenariobaserat tillvägagångssätt praktiskt tillämpas inom Scania Production and Logistics.

Anmäl dig

Anmälan till: ulrika.harlin@ri.se

Välkommen!

Anders Johansson (Scania), ordförande; Ulrika Harlin (RISE), koordinator

Klustret Production Management  Swedish Manufacturing R&D Clusters

Dela