Save the date Production Cluster’s annual conference – Katrineholm

Save the date Production Cluster’s annual conference – Katrineholm

Här kommer de senaste forskningsresultaten från aktuella produktionstekniska projekt presenteras, som viktiga element för att stärka Sveriges fortsatta framgång som industrination. Boka in datumet redan nu!

Boka in mötesplatsen för produktionsteknik i Sverige den 6-7 maj redan nu!

Här kommer de senaste forskningsresultaten från aktuella produktionstekniska projekt presenteras, som viktiga element för att stärka Sveriges fortsatta framgång som industrination.

Vår vision är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som effektivt kan förse marknaden med framtidens innovativa produkter. För detta ändamål har den svenska fordonsindustrin inlett en struktur för samordning av forskning och utveckling – The Swedish Manufacturing R&D Clusters.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile