Produktionsklusterkonferensen – Katrineholm 2020

Produktionsklusterkonferensen – Katrineholm 2020

Här kommer de senaste forskningsresultaten från aktuella produktionstekniska projekt presenteras, som viktiga element för att stärka Sveriges fortsatta framgång som industrination.

På grund av osäkerheten kring Coronaviruset har vi nu beslutat att skjuta upp klusterkonferensen till 30 september-1 oktober. Den kommer att bli en ”hybrid” både digitalt och med fysisk närvaro. Mer information kommer.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile