Produktionsklusterkonferensen – Katrineholm 2020 – i år online

Produktionsklusterkonferensen – Katrineholm 2020 – i år online

Här kommer de senaste forskningsresultaten från aktuella produktionstekniska projekt presenteras, som viktiga element för att stärka Sveriges fortsatta framgång som industrination.

På grund av osäkerheten kring Coronaviruset har vi nu beslutat att skjuta upp klusterkonferensen till 30 september-1 oktober. Den kommer att bli en ”hybrid” både digitalt och med fysisk närvaro. Mer information kommer.

Dela