Samverkansdag på BTH

BTH och Sektionen för ingenjörsvetenskap bjuder in dig till en samverkansdag.

BTH och Sektionen för ingenjörsvetenskap bjuder in dig till en samverkansdag. Vi har fyllt dagen med goda exempel på hur företag och organisationer kan samverka med våra forskare och studenter inom maskinteknik, elektroteknik, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Några punkter ur programmet

Företagspresentation – Jenny Elfsberg från Volvo CE med fokus på hur innovativ produktutveckling stärker Volvos globala konkurrenskraft.

Doktorander och företagsrepresentanter beskriver framgångsrika forskningssamarbeten för både små och stora företag. På plats finns bland andra Hans Frennberg, FOI, Viktoria Tegborg, småföretagsdoktorand, Christian Schüldt, Limes Audio och Ulf Melander, Polismyndigheten i Blekinge Län.

Presentation av avancerad utbildning i samarbete med ett tjugotal företag inom projektet Diagnos på distans – online engineering på masternivå. På plats finns bland andra Torbjörn Andersson, Ocean Harvesting Technologies, Per Ranstad, ALSTOM Power Sweden AB och Lars Magnusson, Kockums AB.

Välkommen till en givande dag på BTH, Campus Gräsvik!

Anmäl dig

Anmäl dig med namn och företag/organisation till lena.brandt.gustafsson@bth.se eller på telefon 0455-38 57 09.

Dela