Samarbeta med Schweiz inom AI, Big Data och VR/AR

Samarbeta med Schweiz inom AI, Big Data och VR/AR

Välkommen till en konferens om industriellt samarbete mellan Sverige och Schweiz inom digitalisering. Temat under konferensen är Artificiell Intelligens (AI), Big Data, Virtuell Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Om konferensen

Konferensen äger rum i Schweiz med ABB i Baden som värd. Bakom Swiss-Swedish Innovation Initiative (SWII) står Business Sweden, Vinnova, Innosuisse och SAAB.
Under konferensen presenteras den 9:e gemensamma utlysningen i EUREKA mellan Vinnova och Innosuisse. EUREKA är ett internationellt nätverk som gör det möjligt att genomföra marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt med offentlig finansiering.
Deltar gör bland annat ABB, SAAB, Zeunity, Siemens, Swiss Mem, VR Switzerland, EMPA, Digital Switzerland, Hightech Zentrum Argau, Linköpings Universitet och Chalmers.

Sök resebidrag

Konferensen riktar sig till innovativa små- och medelstora företag, industri och forskningsutförare. Svenska små- och medelstora företag kan söka resebidrag hos Vinnova.
Projekttiteln i ansökan om resebidrag ska vara ”SWII Baden 26 september”. Sista ansökningsdag är 18 september. Svenska små och medelstora företag kan söka maximalt 10,000 kronor. Bidraget kan täcka resekostnader som biljetter och hotell. Bidraget kan inte användas för personalkostnader, traktamente, indirekta personalkostnader eller andra direkta kostnader. En obligatorisk bilaga vid ansökan om resebidrag är “Blankett för intyg om försumbart stöd”.

Dela