Resultatdagen

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 stärker konkurrenskraften i svensk produktion. Vi vill nu bjuda in dig för att ta del av programmets resultat och diskutera industrins framtida utmaningar. På konferensen träffar du även dagens och framtidens profiler inom industri, forskning och politik.

Svensk industri gör allt större investeringar i avancerad produktion. Men innovation, forskning och kvalificerad utbildning krävs för att produktion i Sverige ska behålla sin globala konkurrenskraft.

I Produktion2030 samverkar små och stora företag, akademi och forskningsinstitut för att utveckla smarta produktionssystem för framtidens produkter och tjänster.

På konferensen Resultatdagen träffar du även dagens och framtidens profiler inom industri, forskning och politik.

Anmäl dig

Resultatdagen är gratis, men anmälan krävs.

Läs mer och anmäl dig här: http://www.produktion2030.se/event/resultatdag-for-produktion2030/

Dela