Välkommen till Klusterkonferensen i Skövde, 22-23 maj, 2024

Välkommen till Klusterkonferensen i Skövde, 22-23 maj, 2024

Välkommen till Klusterkonferensen den 22-23 maj på Billingehus i Skövde! Årets tema är “Intelligenta processer mot nollutsläpp inom tillverkning” – en avgörande fråga för den svenska tillverkningsindustrin när vi står inför utmaningen att balansera innovation och konkurrenskraft med hållbarhet.

 

Konferensen, som arrangeras årligen av Sveriges Produktionskluster och koordineras av RISE, är en av Sveriges största mötesplatser för forskare och branschpraktiker med intresse för hållbar utveckling inom tillverkning.

I år kommer du få djupgående kunskap om hur artificiell intelligens, maskininlärning och stora datamängder kan stärka innovation och konkurrenskraft samtidigt som de minskar miljöpåverkan. Dessutom kommer du upptäcka hur Industri 5.0 kan främja människocentreradehållbara och resurseffektiva tillverkningssystem.

Delta i inspirerande presentationer av framstående personer från den svenska tillverkningsindustrin med expertis inom hållbar tillverkning. Fördjupa dig i detaljerna under våra parallella sessioner, där resultat från forskningsprojekt som inspirerar till implementering kommer att presenteras.

Vill du se några verkliga exempel på tillverkningsexcellens? Vi erbjuder studiebesök på Volvo Group machining site och Aurobay i Skövde. Antalet platser är begränsat. Konferensen sträcker sig över två dagar och inkluderar en social middag den första dagen, med stor möjlighet till knytande av nya affärskontakter.

Anmäl dig

Anmäl dig på: https://www.trippus.net/Cluster_Conference2024

Dela