Re-industrialisering – trender och förutsättningar

Välkommen till ett seminarium som fokuserar på trenderna och förutsättningarna för industriell utveckling och produktion i Sverige.

Utgångspunkten är att utvecklingen av avancerad industriell verksamhet i Sverige avgörs i spänningsfältet mellan behovet av innovation och produktförnyelse och kapitalmarknadens krav på att skapa aktieägarvärde. Vid seminariet ger företag, forskare och organisationer sin syn på trender och hur industriföreagen kan hantera denna utmaning, och utmynnar i en diskussion om vad VINNOVA och andra aktörer kan göra för att vidareutveckla global produktion i Sverige. Seminariet arrangeras av VINNOVA i samarbete med forskare vid HiG, KTH, SU och Handelshögskolan. Konferensen är kostnadsfri, men deltagarantalet är begränsat.

Anmäl dig

Anmälan görs på VINNOVAs hemsida

Dela