Programkonferens Metalliska Material 2018

Programkonferens Metalliska Material 2018

Onsdag och torsdag 14-15 mars 2018 på Skogshem & Wijk på Lidingö hålls 2018 års programkonferens för Metalliska material. Företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter träffas för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet.

Program

DAG 1

Nytt från programmen

13.05               Metalliska material, läget i programmet, Gert Nilson, Jernkontoret
13.35               JoSEn, sammanfattning av och nyttan med programmet, Anna Ponzio, Jernkontoret och Anna Thorsell, Energimyndigheten
14.05               Industriklivet, Klara Helstad, Energimyndigheten
14.20                  Kaffe

Så skapar vi värde
14.40               Industrinytta: Projekt presenterar
15.10               Vad är ett bra projekt – fyra perspektiv

Prisutdelning

15.40               Samverkansforskning, (hur) fungerar det? Lars Jonsson, UU Innovation
16.00                  Kaffe

Digitalisering
16.20               Industrie 4.0, Harald Peters, BFI, Tyskland
16.50               Digitalisering i svensk metallindustri, Martin Wallin, Chalmers
17.10               Vår häftiga framtid, Warp Institute

17.40                  Slut

18.30                  Drink
19.00                  Middag

 

DAG 2

08:30 – 16:00

Projektpresentationer

Applikationer – Branschattraktivitet

Materialutveckling – Bearbetning

Gjutning – Gjuteri – AM – PM

Metallurgi – Restprodukter – Miljö

Bärande idéer – process

Bärande idéer -material/applikation

Seminarium torsdagen den 15 mars 13.15  – 15.15

Testbäddsprojektet LIGHTest inbjuder till nya piloter:

Öppet seminarium

Lägesbeskrivning

Förslag till och diskussion om nästa omgång pilotprojekt

Dela