Produktion2030 Workshop: 3D-Silver

Produktion2030 Workshop: 3D-Silver

Workshop om 3D-silver.

Workshop om 3D-silver.

Program

09:00-09:15

Introduktion – Elin Hultman (Skill)

09:15-09:30

Om Produktion2030s Teknik Workshops – Roger Lundin (Swerea)

09:30-10:15

3D-SILVER projektpresentation

10:15-10:45

Att skapa hybridmodeller (CAD och punktmoln)

10:45-11:15

Kaffe och livedemonstrationer av Virtual Reality & 3D-scanning

11:15-12:00

Virtuell planering av fabrikslayout i grupp

12:00-13:00

Lunch på Torn1

13:00-13:30

Post-it’s/Runt bordet – behovs- och problemformulering

13:30-14:30

Planering i företagsgrupperna – att jobba med det som presenterats? Hinder och möjligheter?

14:30-14:45

Sammanfattning – nästa steg digitalisering

14:45-15:00

Utvärdering av dagen – Roger Lundin (Swerea)

Dela