Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder

Vår vision är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter.

Välkomna till Produktionsklustrets konferens den 22-24 maj 2012!

Snabbare, billigare och bättre produktion i Sverige? Erfarenhetsutbyte, forskning och utveckling är nyckeln till framgång! Det finns en stor potential när det gäller att effektivisera och vidareutveckla de svenska verkstäderna.

Svensk fordonsindustri har skapat en struktur för samordning av forskning och utveckling inom produktionsområdet som bygger på ett antal så kallade kluster. På konferensen finns det flera tillfällen vikta för presentationer om aktiviteter i klustren och hur du kan bli medlem.

Med vänliga hälsningar
Sven Hjelm, Scania
Magnus Granström, AB Volvo
Anders Carlsson, Volvo Car Corporation
Stephen Wallman, FKG
Kerstin Dencker, Swerea IVF/KTH DMMS
Hans-Börje Oskarsson, Chalmers MCR
Mats Lundin, Swerea IVF
Tero Stjernstoft Vinnova/FFI – Hållbar produktionsteknik
Aktuell information om konferensen finns på produktionsklusters hemsida.
http://www.produktionskluster.se

Anmäl dig

Anmälan görs på http://www.produktionskluster.se

Dela