Mötesplats för framgångsrika verkstäder

Produktionsklustrens årliga konferens – en mötesplats. Här presenteras forskningsresultat som visar att Sverige 2030 kommer vara ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion. Vi ser fram mot en mycket välbesökt mötesplats!

Vår vision är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Svensk fordonsindustri har skapat en struktur för samordning av forskning och utveckling inom produktionsområdet som bygger på ett antal så kallade kluster.

Tema för dagarna

Onsdagen den 20 maj
Mötesplats för framtidens produktionssystem

Torsdagen den 21 maj
Mötesplats för framtidens tillverkningsprocesser

Konferensen vänder sig både till industrin och forskarvärlden-produktionsledare, produktionstekniker, beredare och forskare som vill ta del av den senaste utvecklingen och forskningen.Arrangörer Konferensen arrangeras av produktionsklustren tillsammans med ledande FoU-organisationer i Sverige. Huvudarrangörer är fordonsindustrin i Sverige i sambekan med VINNOVA, FFI Hållbar prdoutkion och Swerea AB. Vi samarbetar även med strategiska innovationsprogrammen, ledande universitret och organisationer ionm respektive fackområde.

Anmäl dig

Annmälan till konferensen görs senast 6 maj på
http://www.swerea.se/sv/ivf/Klusteranmalan-20-21-maj-2015

Dela