Mot cirkulära affärsmodeller: En inspirationsworkshop

Mot cirkulära affärsmodeller: En inspirationsworkshop

Workshop baserad på Produktion2030s projekt ”Circular Production Based Service Business Models”.

På Linnéuniversitetet i Växjö genomförs den 9 december en workshop/seminarium som bygger på ett av projekten inom Produktion2030. Seminariet är handlar om design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller och baseras på projektet ”Circular Production Based Service Business Models” inom styrkeområdet Produkt- och produktionstjänster. Mer information om arrangemanget finns här.

Dela