Materialflexibel produktion: Byta material – hur påverkas produktionen?

Företag har idag nya möjligheter inom både materialval och kombination av olika material och behöver även kunna producera kundanpassade produkter. Vad händer i produktionsprocessen när materialet ändras? Seminariet handlar om hur ni kan testa nya materiallösningar och idéer på ett enkelt och nytt sätt i en testbädd för materialflexibel produktion. Deltagarna uppmanas att ta med egna exempel på produkter som de vill testa nya material på.

Läs mer här!

Dela