Materialflexibel produktion: Byta material – hur påverkas produktionen?

Företag har idag nya möjligheter inom både materialval och kombination av olika material och behöver även kunna producera kundanpassade produkter. Vad händer i produktionsprocessen när materialet ändras? Seminariet handlar om hur ni kan testa nya materiallösningar och idéer på ett enkelt och nytt sätt i en testbädd för materialflexibel produktion. Deltagarna uppmanas att ta med egna exempel på produkter som de vill testa nya material på.

Läs mer här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile