LIGHTer International Conference

LIGHTer International Conference

LIGHTer International Conference är en lunch-till-lunch-konferens som äger rum den 6-7 april 2022. Syftet med LIGHTer International Conference är att skapa internationellt nätverkande mellan världsledande lättviktsaktörer – från industri, akademi och institut. Ett preliminärt program kommer inom kort.

Utmaningarna att nå hållbarhet gör att vi måste arbeta tillsammans på ett effektivare sätt för att nå banbrytande omställningar inom elektrifiering, multifunktionalitet och biobaserade material  biobaserade och cirkulära materialflöden – allt väsentligt för gröna lättviktsinnovationer. På LIGHTer International Conference 2022 erbjuder vi en State-of-the-Art av det nuvarande lättviktslandskapet och hållbara lättviktsinnovationer.

 

Vägen framåt

Samverkanskedjor behöver stärkas på alla nivåer – mellan industrisektorer, mellan OEM:er och deras leverantörer, mellan institut och universitet och mellan myndigheter och intressenter inom området.

 

Sessionsteman

Lättvikt i fossilfria transporter: Lättvikt stärker fördelen med elektromobilitet för hållbar utveckling, eftersom lättare lösningar, förutom ökad räckvidd, även minskar materialförbrukningen. Detta gäller för fossilfria transporter på vägar, i luften och till sjöss. Genom att introducera tunga batterier blir lättviktslösningar ännu viktigare för att öka räckvidden.

Cirkulär lättvikt:  Att göra komponenter och produkter lättare ger direkta vinster i form av minskad bränsleförbrukning, minskad materialanvändning och minskad arbetsbelastning för att bara nämna några. LIGHTers mål omfattar hela produktkedjan; från tillverkning till restbearbetning genom ett uttalat livscykelperspektiv i alla lättviktsprojekt.

Radikal lättvikt genom multifunktionella lösningar: Multifunktionalitet omfattar material, komponenter och system som kan fylla flera funktioner samtidigt. Ett effektivt sätt att minska vikten på ett system är att minska antalet komponenter genom att låta varje komponent utföra fler uppgifter. Med större och bredare forskargrupper kan vi ta fram lösningar som ger radikalt lägre vikt.

Lättvikt i infrastruktur- och energisektorn: Lättviktslösningar inom bygg-, energi- och infrastrukturindustrin sparar både energi och material. Det möjliggör enklare tekniska lösningar med mindre påverkan på den lokala miljön. Designmöjligheterna ökar och driftskostnaderna minskar. Ett viktigt fokus ligger på att minska användningen av jungfruligt material genom cirkulära materialflöden.

 

Vi ses i Göteborg!

Göteborg är hjärtat av Västsverige där ledande lättviktsprodukter som bilar, lastbilar, flygmotorer, fartyg och offshoreanläggningar tillverkas. Vi kommer att ha konferensen på Hotell 11 i Göteborg. Vi ser fram emot att se dig där!

Dela