Lean och innovativ förmåga

Framväxande globala samhällsutmaningar kräver nya innovativa lösningar.

Lean och innovationsförmåga

– hinder, möjligheter och kunskapsluckor

I takt med att kraven på lösningar ökar, stiger även efterfrågan på dem. Samhällsutmaningarna innebär affärsmöjligheter för svenska företag och lägger grunden för långsiktig, hållbar tillväxt.

Lean är en av flera managementmodeller som syftar till att skapa effektivitet och innovationsförmåga genom att tillvarata och utveckla medarbetares potential att driva utveckling.

Syfte med denna konferens är att:
•Samla och sprida information om de aktiviteter kring Lean som VINNOVA stödjer
•Identifiera hur de kan bidra till att lösa de identifierade utmaningsområdena Konkurrenskraftig produktion samt Framtidens hälsa och sjukvård
•Identifiera vilka investeringar som VINNOVA behöver göra för att Lean ska bidra till de identifierade utmaningsområdena och innovationsförmåga

På konferensen presenterar nio utvalda projekt, som finansieras av VINNOVA, sina iakttagelser om hur Lean kan bidra till innovationsförmåga. Vi kommer att få veta mer om de organisatoriska och ledningsmässiga möjligheter och hinder som forskarna har identifierat. Vi kommer även att betrakta hur Lean kan stödja innovationsförmåga och hållbara tillväxt för att skapa konkurrenskraftig produktion inom tillverkning och sjukvård.

Bland talarna:
•Richard Berglund,Göteborgs universitet
•Anders Richtnér, Handelshögskolan i Stockholm
•Ulf Holmgren, VINNOVA
•Maria Landgren, VINNOVA

Moderator Kerstin Dencker, centrumföreståndare för KTH Centre for Design and Management of Manufacturing Systems.

Anmäl dig

Seminariet är fulltecknat men kommer att webbsändas, se vidare information på VINNOVAs hemsida, www.vinnova.se.

Dela