Kunskapsöversikt – kompetenslyft för klimatomställningen

Kunskapsöversikt – kompetenslyft för klimatomställningen

Välkomna till en digital presentation av en internationell kunskapsöversikt kring kompetensförsörjning för att klara klimatomställningen.

Sverige har ambitiösa och långsiktiga klimatmål och för att accelerera klimatomställningen behöver många företag tillgång till mer grön kompetens. Regeringen gav i början av 2022 Vinnova i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av ett kompetenslyft för klimatomställningen, läs mer om uppdraget i länken nedan.

Här presenteras den internationella kunskapsöversikt som Linköpings Universitet har tagit fram inom ramen för Vinnovas regeringsuppdrag. Kunskapsöversikten finns även i form av en analysbilaga till Vinnovas slutrapport som efter den 15 november 2022 kommer finns på Vinnovas hemsida under slutrapporterade regeringsuppdrag 2022.

Vem eventet vänder sig till

Vi välkomnar offentlig förvaltning, näringsliv, utbildningsaktörer och andra aktörer som är intresserade att veta mer om vad forskningen säger om kompetenshöjande insatser för grön omställning.

Program

Kort om regeringsuppdraget, Vinnova
Presentation av kunskapsöversikten och rekommendationer för effektivare genomförande av kunskapslyft, Linköpings Universitet

Dela