Automation Region: Kompetensutmaningen – hur påverkar den tekniska utvecklingen framtidens arbete?

Automation Region: Kompetensutmaningen – hur påverkar den tekniska utvecklingen framtidens arbete?

Frukostmöte - Stockholm 2019-09-05 - Västerås 2019-09-03

Tillgång till kompetenta medarbetare är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Automation Region genomför just nu en behovsinventering med inriktning mot industrins transformation där hittills 150 företag från hela landet har medverkat. 80 procent av respondenterna uppger att de ser ett ökat behov av att utveckla medarbetarnas kompetens.

Utvecklingen av ny teknik går snabbt och det finns en osäkerhet kring hur kompetensbehoven kommer att förändras. Välkommen till ett frukostmöte där vi diskuterar framtidens arbete och hur vi kan uppnå en effektiv arbetsfördelning mellan människa och maskin.
Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, har skrivit rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete” (2019). Han beskriver de mekanismer som ligger till grund för arbetsfördelningen mellan människa och maskin samt hur dessa påverkar framtidens kompetensbehov. Den utveckling som beskrivs i rapporten är en del av en omfattande strukturomvandling med betydande påverkan på såväl utbildningssystem som arbetsmarknad.

Jessica Bruch, professor i produktionssystem vid Mälardalens högskola, berättar om hur högskolan samverkar med företag för att utveckla sitt kursutbud. Syftet är dels att öka studenternas kunskap och erfarenhet, och dels att tillgodose företagens behov av kompetensutveckling inom områden som tillämpad AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering och Production Engineering.

Sara Lindqvist, Business Performance Manager på Bombardier Transportation, berättar om vilka utmaningar de står inför och hur de arbetar med strategisk kompetensutveckling för att möta dagens och framtidens behov.

Varmt välkommen!

Dela