Klusterkonferens FFI Hållbar produktion

Mötesplats för produktionsteknik i Sverige Här presenteras forskningsresultat från aktuella produktionstekniska projekt som alla utgör viktiga beståndsdelar för att stärka Sveriges fortsatta framgångar som industrination. Vi ser fram mot en mycket välbesökt mötesplats!

Produktionsklustrens årliga konferens – en mötesplats.  Här presenteras forskningsresultat från aktuella produktionstekniska projekt som alla utgör viktiga beståndsdelar för att stärka Sveriges fortsatta framgångar som industrination. Vi ser fram mot en mycket välbesökt mötesplats!

Vår vision är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Svensk fordonsindustri har för detta ändamål initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – The Swedish Manufacturing R&D Clusters.

Konferensen vänder sig till industri, institut och akademi som vill ta del av den senaste utvecklingen och forskningen baserad på industrins utmaningar och behov.

Konferensen arrangeras av The Swedish Manufacturing R&D Clusters.

Swedish Manufacturing R&D Clusters består av FoU-aktiva verkstadsföretag som är verksamma  i Sverige, ledande FoU-organisationer och Swerea AB. Konferensen genomförs med finansiellt stöd från VINNOVA. Vi samarbetar med strategiska innovationsprogram, ledande universitet och organisationer inom respektive fackområde, vilket gör att sessionerna kan hålla högsta klass.

Swedish Manufacturing R&D Clusters har en struktur för samordning av forskning och utveckling inom produktionsområdet. Det består av 9 olika kluster där behovsidentifiering och initiering av forskning och utveckling inom respektive fackområden sker. I klustren finns representanter från industri, institut och akademi vilket borgar för hög nivå på forskning och utveckling på problem från industrin. Det främjar också samarbete och att använda våra resurser effektivt.

Anmäl dig

Anmäl dig här

Dela