Klusterkonferens 2019

Klusterkonferens 2019

Produktionsklustrens årliga konferens 22-23 maj 2019 på Safiren i Katrineholm – En mötesplats för Produktionsteknik i Sverige.

På årets klusterkonferens, Mötesplats för produktionsteknik i Sverige, får du ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från andra industriföretag, ta del av det senaste inom produktionsforskning och få direkt information om framtida satsningar inom området.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile