Klusterkonferens 2019

Klusterkonferens 2019

Produktionsklustrens årliga konferens 22-23 maj 2019 på Safiren i Katrineholm – En mötesplats för Produktionsteknik i Sverige.

På årets klusterkonferens, Mötesplats för produktionsteknik i Sverige, får du ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från andra industriföretag, ta del av det senaste inom produktionsforskning och få direkt information om framtida satsningar inom området.

Dela