Kickoff – Framtidsplan för hållbar produktion

Kickoff – Framtidsplan för hållbar produktion

Framtidsplan för hållbar produktion – en riktning för kommande satsningar och prioriteringar inom tillverkningsindustrin. RISE leder arbetet i bred samverkan med Teknikföretagen, industri, akademi, arbetsmarknadens parter, etablerade aktörer inom produktionsområdet och Vinnova. Nu bjuder vi in till en digital kickoff. Välkommen!

I Framtidsplan för hållbar produktion identifieras gemensamma utvecklings- och kompetensbehov på såväl kort som längre sikt för att nå visionen att svensk industri år 2040 ska ses som ett föregångsland inom hållbar produktion och generera noll nettoutsläpp av växthusgaser med bibehållen eller ökad produktionsvolym. Planen tar utgångspunkt i befintliga agendor och färdplaner och syftar till att ge en samsyn kring prioriteringar av insatser. Den ska vara ett styrmedel för både industrin och forskningsfinansieringen.

RISE leder arbetet som en del i uppdraget att stötta näringsliv och industri i riktning mot ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Arbetet sker i nära samarbete med Teknikföretagen och en referensgrupp med representanter för industri, akademi, arbetsmarknadens parter och etablerade aktörer inom produktionsområdet. Kontinuerliga avstämningar görs med Vinnova som också stöttar det fortsatta arbetet.

Medverkande i programmet den 26 november:

Dela