Kick-off för utbildningssatsningen ”Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå”

Seminarium och kick-off för utbildningssatsningen ”Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå” för yrkesverksamma och företag och där kurserna utvecklas av högskola, företag och forskningsinstitut i samverkan.

Seminarium och kick-off för utbildningssatsningen ”Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå”  för yrkesverksamma och företag och där kurserna utvecklas av högskola, företag och forskningsinstitut i samverkan.

Genom programmets kurser ska deltagande företag utveckla nödvändig kompetens för att kunna vidareutveckla sina produkter så att eventuella fel eller störningar ska kunna upptäckas innan skada uppstår. Efter ett utvecklingssteg skalas satsningen upp och ska leda till en uthållig verksamhet. Under seminariet presenterar bl.a. deltagande företag sina erfarenheter av utbildningssatsningen.

Anmäl dig

Anmälan för dagen görs till Svetlana Zivanovic, BTH, svetlana.zivanovic@bth.se

Dela