Jämställd industri – den attraktiva arbetsplatsen

Jämställd industri – den attraktiva arbetsplatsen

Välkommen till en workshop med nätverken Kvinnan i leverantörsindustrin och Nätverket för Kvinnor inom Drivmedels- och Fordonsbranschen.

Kvinnors händer och hjärnor är hårt eftertraktade i industrin. För att attrahera och behålla den här arbetskraften behövs en transformation. Idéer som möjliggör och accelererar övergången till en jämställd arbetsplats är därför nyckeln för framtidens företag.
Den här workshopen bjuder in dig som vill diskutera, analysera och agera i omställningen ifrån mansdominerat till jämlikt. Stora revolutionerande steg eller små låga trösklar – lösningarna som skapar vinstdrivande, meningsfulla arbetsmiljöer i industrin behöver tas fram och få spridning.

Den digitala utvecklingen av verktyg är en del av möjligheten för att förändra vardagen i våra verksamheter. Workshopen inleds med en inspirerande presentation av projektet MEET där individens behov legat i fokus för att skapa en modell för effektiva möten på arbetsplatsen. När flexibilitet är inbyggt i systemet blir anpassning synonymt med enkel optimering, istället för merarbete.

Det här är andra tillfället utav två för den här workshopen, varav det första hölls i Göteborg före sommaren. Resultateten av workshoparna fångas upp och kommer utgöra språngbräda i framtida industriella satsningar.

Mingelpausen ackompanjeras med buffé.

Vi ses!

Dela