Innovative Materials Networking Conference

Är du intresserad av FoU-samarbete med schweiziska partners? Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter Innovative Materials Networking Conference den 2 oktober i Lausanne.

Är du intresserad av FoU-samarbete med schweiziska partners? Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter Innovative Materials Networking Conference den 2 oktober i Lausanne.

Konferensen fokuserar på följande materialområden:

För mer information och anmälan se SWII:s webbplats.

Ansök om deltagarbidrag

För små och medelstora företag har vi möjlighet att bevilja ett deltagarbidrag om 7 500 kr. Bidraget söks via vår Intressentportal och beviljade bidrag utbetalas i efterskott efter fullgjord rapportering till oss. Sista ansökningsdag är den 18 september.

Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på vår Intressentportal. Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Ange som projekttitel ”ISMC Lausanne” – ”företagets namn”. Ange Elisabet Nielsen som VINNOVAs kontaktperson.

Anmäl dig

Anmälan på engelska.

Dela