Innovativa lösningar för växande städer – hur kan Sverige bli världsledande?

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Städer spelar därför en nyckelroll för omställningen mot hållbar tillväxt. Det är avgörande att få fram nya lösningar inom sådant som transporter, energianvändning, vattenförsörjning och avfallshantering.

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Städer spelar därför en nyckelroll för omställningen mot hållbar tillväxt.  Det är avgörande att få fram nya lösningar inom sådant som transporter, energianvändning, vattenförsörjning och avfallshantering.

Hur ser vi till att denna samhällsutmaning, som kräver branschöverskridande lösningar, blir en stark drivkraft för innovation? Kan Sverige bli ett föregångsland? Vilken potential finns att vi kan utveckla innovativa lösningar som kan exporteras och skapa nya affärsmöjligheter i företag i Sverige? Dessa frågor vill vi diskutera tillsammans med centrala personer inom politik, näringsliv och andra delar av samhället.

Anmäl dig

Skicka namn och företag/organisation till info@kunskaps­formedlingen.se.

Dela