INNOVATIV FORMNING OCH PRESSNING – PROCESSER, VERKTYG OCH KVALITET

INNOVATIV FORMNING OCH PRESSNING – PROCESSER, VERKTYG OCH KVALITET

Den 28 november bjuder Techtank åter in till Techtank Conference med föreläsare från industri, akademi och forskning som ger olika aspekter och exempel innovativ formning och pressning, med fokus på processer, verktyg och kvalitet. Varmt välkommen till Techtank Conference 2019!

PROGRAM

Med reservation för ändringar
09.30-10.00 Registrering & frukost
10.00-10.15 Inledning
Moderator Toini Sjöqvist, Project Manager,
Material Development & Advanced Engineering, Volvo Cars
Konferensens öppnande
Torbjörn Appelros, Global Head of Stamping, Volvo Cars
10.15-10.45 Detektering av ytdefekter med hjälp av bildbehandling och AI
Jeremy Jean-Jean, forskare, Material & Production, RISE IVF
10.50-11.20 New sensor technology for tool monitoring (in English)
Rahim Sarban, CEO, ElastiSense
11.25-11.55 Mätning och simulering av pressdynamik
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
Johan Pilthammar, industridoktorand, Volvo Cars
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.30 New Sheet Metal Forming Technologies (in English)
Michael Machhammer, Manager Development Forming
Processes & Tooling, AP&T Sweden AB
13.35-14.05 Evaluation of tribosystems for sheet metal forming (in English)
Chris Valentin Nielsen, Associate Professor,
DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark
14.10-14.25 Information om nytt Forming & Stamping Center of Excellence
Niklas Sonesson, Senior Mgr Stamping Engineering, Volvo Cars
Daniel Wiklund, gruppchef Komponenttillverkning, RISE IVF
14.25-14.45 FIKA & MINGEL
14.45-15.15 Plåtformningssimulering – dåtid, nutid, framtid
Mats Sigvant, teknisk expert, plåtformningssimulering, Volvo Cars
15.15-15.30 Reflektion, sammanfattning & avslut
15.30-ca 17 Studiebesök (valfritt)

Dela