Innovations- och tillväxtdagen 2013

Välkommen till en dag om innovation och tillväxt - Framtidsföretags konferensdag den 6 november 2013 som ordnas av Almi Företagspartner Östergötland och CAM vid Linköpings universitet tillsammans med Marknadsbolaget East Sweden och InnovationskontorEtt.

PROGRAM

08.30

Registrering

Moderator: Cecilia Garme

9.00

Välkommnande

Landshövding Elisabeth Nilsson

09.05

Läxan till regionen – skapa Förutsättningar för fler innovationer!

Göran Felldin, samverkansdirektör Linköpings universitet, Johan Carlstedt, huvudprojektledare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

09.15

Best practice, innovationer i näringslivet – hur blir de till?

Tekniska verken i Linköping AB: Anders Jonsson, vd och Klas Gustafsson, vice vd
Saab: Fredrik Nordh, Head of Mergers & Acquisitions och Lars Sjöström, strategichef
Sectra: Torbjörn Kronander, vd

10.15

Fikapaus och mingel

10.45

Best practice – innovationsmiljöerna – hur funkar de?

Industridagen: Elin Hultman, projektledare Industrikompetens
Demola East Sweden: Fredrik Borgsjö, verksamhetsansvarig
creActive: Sten Gunnar Johansson, vd Mjärdevi Science Park
East Sweden Business Region: Peter Larsson och Jan Axelsson, processledare
Intuitive Aerial, företaget bakom den flygande kamerariggen som revolutionerat filmvärlden, gör en uppvisning inomhus.

11.45

Vilket innovationsbetyg får regionen?

Landshövding Elisabeth Nilsson, Johan Carlstedt, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Per Frankelius, Innovationsprofessor (docent i företagsekonomi) vid Linköpings universitet

12.00-13.00

Lunch

13.00-17.00

Inledning om vikten av tillväxt i regionens små och medelstora företag med Almis koncernchef Göran Lundwall, Östsams regiondirektör Carina Malmgren och LiUs vicerektor för samverkan Professor Peter Värbrand under ledning av Mats Philipsson, vd Almi Företagspartner i Östergötland.

Inspirationsföredrag med Lars Diethelm, Ahrens Rapid Growth.
Vi får möta företagsledare på scen och film, i dialog med projektteamet från Almi och LiU under ledning av projektledare Karin Tell, Almi Företagspartner Östergötland, och Anna Öhrwall Rönnbäck, LiU:
Fredrik Holmquist, vd, Maskinia
Calle Svensson, vd, Almroths Express & Åkeri
Claes Drougge, vd, Ocean Modules
Rickard Andersson, vd, Swed Handling AB
Jörgen Wonisch, vd, Greenman
Magnus Franzén, vd, Mixum
Forskare från CAM med professor Staffan Brege och docent Anna Öhrwall Rönnbäck i spetsen drar slutsatser om företag i tillväxt – i syfte att inspirera fler att nå hållbar långsiktig utveckling.
Panel med nationella beslutsfattare, företagare, forskare och konsulter kring hur det offentliga kan agera för att stötta företag med tillväxtpotential.
Under dagen medverkar:
Marita Ljung, statssekreterare Näringsdepartementet, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef SME, ExportKreditnämnden, Bengt-Åke Ljudén, Senior Vice President Business Sweden, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Peter Yngwe, vd AB Svensk ExportKredit.
Kort summering av dagen

17.30-21.00

”Eftersnack” på Östergötlands museum med mingel och underhållning samt snittar från Hagdahls kök

Anmäl dig

Anmälan här

Dela