Informationsträff – Mistra Innovation

Mistra Innovation genomför en informationsträff på Mistra om den andra utlysningen den 12 februari 2013.

Mistra Innovation genomför en informationsträff på Mistra om den andra utlysningen den 12 februari 2013.

Anmäl dig

Anmäl dig genom att skicka namn och företag/organisation till mail@mistra.org

Dela