Informationsdag och matchmaking för utlysningen avancerad tillverkning

Informationsdag och matchmaking för utlysningen avancerad tillverkning

EUREKA har lanserat en ny utlysning inom avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet. Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut. Den 30 mars arrangeras en informationsdag och brokerage event i Bryssel och Vinnova erbjuder resebidrag till eventet.

EUREKA har lanserat en ny utlysning inom avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet. Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut. Den 30 mars arrangeras en informationsdag och brokerage event i Bryssel och Vinnova erbjuder resebidrag till eventet.

Syftet med Vinnovas medfinansiering är att möjliggöra deltagande i europeiska projekt som stärker svensk konkurrenskraft inom avancerad tillverkning. Den nya utlysningen fokuserar på följande områden:

  1. Avancerade tillverkningsprocesser
  2. Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem
  3. Digitala, virtuella och effektiva företag
  4. Interaktion mellan människa och maskin
  5. Hållbar tillverkning
  6. Kundbaserad tillverkning

På informationsdagen presenteras den nya utlysningen och du har möjlighet att presentera din projektidé för nya projektpartners.

Dela