Industridagen 2024 den 23 september i Göteborg

Industridagen 2024 den 23 september i Göteborg

En konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination med sikte på 2030.

Industridagen 2024 samlar beslutsfattare och samhällsaktörer och riktar ljuset mot strategiskt avgörande skiften som Sverige står inför. I en tid som präglas av stora utmaningar på flera plan är industrin i Sverige en viktig motor för vårt fortsatta välstånd och den omställning som sker och behöver accelerera. Så vill vi naturligtvis att det ska fortsätta – långt in på 2030-talet och därefter.

Hur ska Sverige som industrination manövrera i denna föränderliga tid? Vilka reformer krävs och vad behöver göras för att vi ska stå förberedda och väl positionerade i förändring? Det tar vi oss an under Industridagen den 23 september 2024 i Göteborg. Dagen efter följer regionen upp med ett spännande program.

Dela