Industridagen 2019

Industridagen 2019

Handlingsplan – Så ska vi lära för livet

Industridagen 2019 tar greppet om Livslångt lärande – och vi är fast beslutna om landa en handlingsplan för att kompetenshöjning ska gå från ord till handling. Därför sammanför Industridagen 2019 en bredd av avgörande aktörer – företag, bransch- och arbetsgivarorganisationer, fack, politik, region, akademi och utbildning – för att tillsammans konkretisera lösningarna och ta ansvar för att de omsätts.
Förmiddagen fyller vi med framtidsspaning, lägesbilder från olika parter och goda exempel. Efter lunch kavlar vi upp ärmarna och konkretiserar handlingsplanen under Sveriges största arbetsmöte. Stefan Löfven kommer och tar emot resultatet. Kvällen bjuder på minglande middag med fantastisk mat skapad av MatVärden med Gävleborgs främsta kockar.

Dela