Industri 2025

Industri 2025

Halvdagsseminarium 7 februari 2017 Industri 2025: Vägen framåt för skandinaviska industriföretag Behov av förnyelse för att kunna hålla takt med marknadens föränderliga efterfrågan

I takt med att samhället digitaliseras allt snabbare blir introduktionen av ny teknik en fråga om överlevnad.

De företag som förverkligar möjligheterna som erbjuds kommer att öka sina odds för fortlevnad. Företag som bortser från den nya verkligheten går en svår tid till mötes, ett resultat som påvisas steg för steg i den nya rapporten som Tieto presenterar under seminariet i samarbete med KTH.

Hur kan svenska företag förbli framgångsrika inom ett 10-årsperspektiv? Kommer automation att rädda oss eller behöver den förändras? Hur tar man beslut om vart i världen man ska producera? Vilka underleverantörer ska man använda? Kan Sverige återta den industriella ledningen?

Detta event är ett samarbete mellan ledande aktörer på marknaden; Tieto, KTH, Telenor Connexion, Teknikföretagen och Vinnova.

Dela